,

Not even the fish is what it used to be once!

There are days when you want to eat something healthy, something light,  and meat also included. Fish always is a good idea, you can tickle a rich and healthy meal in the same time. As a results of climate change and water pollution, not even the fish is what it used to be before. The trade market with mercury infested fish, has become an important and hot topic on all media networks. In this case, unfortunately, we can no longer tickle a healthy meal.

 OMEGA 3 or MERCURY ? 

If you love fish and seafood, you must be aware that the methyl-mercury substance is in these foods, more or less. Mercury changes its structure and turns into methyl-mercury, when it meets water.

In Romania, have been brought  tonns of mercury-infested fish  in recent years. The authorities are still dealing with this case. It is not known exactly where these tons of fish arrived, or how large the percentage of people who came to eat these fish is, and there is also the possibility of counting ourselves among these people.

In the US, studies show that about 8-10% of Americans are contaminated with mercury, following high exposure to methylmercury in fish.

Symptoms of mercury contamination    

  • Problems of memory, or even concentration;
  • Problems with maintaining balance, trembling and weakening of the muscles;
  • Serious breathing problems;
  • Elemental mercury can lead to gingival bleeding and inflammation in the mouth, when inhaled;

Methylmercury is very dangerous for pregnant women, it can cause obstructions in developing the fetus normally. There may also be problems at the cerebral level.

Will we take action ?

We can act before the problems above arise, or even in those cases where the symptoms have already been felt. Alkaline minerals are found in zeolite minerals and provide the body with toxins.

More precisely, due to the negative electrostatic charge of zeolite, it attracts toxic substances and other heavy metals, such as mercury, having the role of a filter.

In other words, it acts as a magnet for toxins. The natural zeolite supplement, activated, traverses the whole body by attracting toxins into the honeycomb cameras.

You certainly wonder what happens after these substances have been absorbed.       

 The body can not assimilate it, so it eliminates it with toxins accumulated during transit. For this reason Zeolite is the most effective detoxifying agent.

,

Nici peștele nu mai e ce a fost cândva !

 

 

Sunt zile în care îți  dorești să mănânci ceva sănătos, ceva ușor dar să fie și carnea inclusă. Peștele este întotdeauna una dintre variantele care va bifa fără remușcări o masă ospătoasă și în același timp și sănătoasă. Însă nici peștele nu mai e ce a fost cândva, ca urmare a schimbărilor climatice și a poluării apelor, comerțul cu pești infestati cu mercur, care ajung pe mesele noastre, a ajuns un subiect fierbinte și de actualitate pe toate canalele media. Ceea ce vă va împiedica să bifați în continuare o masă sănatoasă.

 OMEGA 3 SAU MERCUR ? 

Vă gândiți că nu aveți de ce să vă îngrijorați, dar dacă vă place să mâncați pește și iubiți fructele de mare, vă informăm, că metilmercurul este prezent în aceste alimente într-o masură mai mare sau mai mică și nu e de neglijat . În apă, mercurul își schimbă structura și se transformă în metil-mercur.

 În România au fost aduse tone de pește infestat cu mercur, în ultimii ani. Polițiștii și anchetatorii lucrează în continuare la acest caz. Nu se știe exact unde au ajuns aceste tone de pește sau cât de mare e procentajul populației care a ajuns să consume acești pești, existând și posibilitatea să ne numărăm și noi printre aceste persoane.

În SUA, studiile arată că aproximativ 8-10% din americani sunt contaminați cu mercur, în urma expunerii mari la metilmercurul din pește.

Simptome ale contaminării cu Mercur    

  •   Probleme de memorie, sau chiar de concentrare ;
  •   Probleme cu mentinerea echilibrului, tremurul și slăbirea musculaturii;
  •   Probleme de respirație serioase;
  •   Mercurul elementar poate, duce la sângerări gingivale și inflamații la nivelul cavității bucale, atunci când este inhalat;

Metilmercurul este foarte periculos pentru femeile însărcinate, acesta poate cauza impedimente în dezvoltarea fătului în mod normal. Pot apărea probleme și la nivel cerebral .

 Ne dorim să acționăm ?

Putem acționa înainte ca problemele de mai sus să apară, sau chiar și în cazurile în care simptomele s-au făcut simțite deja.   Mineralele alcalinizate se află în mineralul zeolit și le oferă organismului în schimbul toxinelor. Mai exact, datorită încărcăturii electrostatice negative pe care o are zeolitul atrage substanțele toxice și alte metale grele, cum ar fi mercurul, având rolul unui filtru.   Cu alte cuvinte acționează ca un magnet pentru toxine. Suplimentul din zeolit natural,activat, traversează tot organismul atrăgând toxinele în camerele ,,fagurelui de miere”.

Cu siguranță vă întrebați ce se întâmplă după ce aceste substanțe au fost absorbite.        

  Organismul nu îl poate asimila, astfel îl elimină odată cu toxinele acumulate pe parcursul tranzitului. Din acest motiv zeolitul este cel mai eficient detoxifiant.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

eighteen − 1 =